Internet

Na kartě Internet dialogového okna Hypertextový odkaz je možné upravit hypertextové odkazy s WWW nebo FTP adresou.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Klepněte na ikonu Hypertextový odkaz na liště Standardní, klepněte na Internet.

Zvolte Vložit - Hypertextový odkaz.


Obrázek dialogového okna Hypertextový odkaz - Internet

Pole pro zadání přihlašovacího jména a hesla a možnost přihlášení jako anonymní uživatel jsou k dispozici pouze u adres FTP.

Typ hypertextového odkazu

Web

Vytvoří hypertextový odkaz "http://.

FTP

Vytvoří hypertextový odkaz "FTP://".

URL

Zadejte URL souboru, který se má otevřít po klepnutí na hypertextový odkaz. Pokud nezadáte cílový rámec, soubor se otevře v aktuálním dokumentu nebo rámci.

Přihlašovací jméno

Určuje přihlašovací jméno, pokud pracujete s FTP adresou.

Heslo

Určuje heslo, pokud pracujete s FTP adresou.

Anonymní uživatel

Umožňuje přihlášení k FTP jako anonymní uživatel.

Další nastavení

Rámec

Zadejte jméno rámce, ve kterém se má odkazovaný soubor otevřít, nebo vyberte předdefinovaný rámec ze seznamu. Pokud necháte toto pole prázdné, odkazovaný soubor se otevře v aktuálním okně prohlížeče.

Formulář

Určuje, zda se má odkaz vložit jako text, nebo jako tlačítko.

Události

Otevře dialogové okno Přiřadit makro, kde je možné přiřadit událostem, např. "myš na objektu" nebo "provést hypertextový odkaz", kód programu.

Text

Určuje viditelný text nebo popis tlačítka hypertextového odkazu.

Název

Zadejte název hypertextového odkazu. LibreOffice vloží do odkazu značku NAME.

Podpořte nás!