Uložit záznam

Uloží aktuální záznam v databázové tabulce. Ikonu Uložit záznam najdete na liště Data tabulky.

Ikona Uložit

Uložit

Změny aktuálního záznamu se automaticky uloží, jakmile přejdete na jiný záznam. Chcete-li změny uložit bez přechodu na jiný záznam, klepněte na ikonu Uložit záznam.

Podpořte nás!