Režim úprav

Umožňuje upravovat dokument jen pro čtení nebo databázovou tabulku. Režim úprav zapnete pomocí možnosti Režim úprav.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Z hlavní nabídky:

Zvolte Úpravy - Režim úprav.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Revize - Režim úprav.

Z nástrojových lišt:

Ikona Režim úprav

Režim úprav

Pomocí klávesnice:

+ Shift + M


Výběrový kurzor je možné povolit i v dokumentech jen pro čtení nebo Nápovědě. Zvolte Úpravy - Vybrat text nebo otevřete místní nabídku v dokumentu jen pro čtení a zvolte Vybrat text. Výběrový kurzor nebliká.

Podpořte nás!