Styl čáry

Klepnutím na tuto ikonu otevřete nástrojovou lištu Styl čáry, kde je možné upravit styl čáry ohraničení.

Ohraničení lze použít na ohraničení rámce, obrázku nebo tabulky. Ikona Styl čáry je viditelná pouze je-li vybrán obrázek, tabulka, graf nebo rámec.

Ikona Styl čáry

Styl čáry

Více informací naleznete v části Ohraničení.

Podpořte nás!