Název písma

Umožňuje vybrat název písma ze seznamu nebo zadat přímo název.

Umožňuje zadat více písem oddělených středníky. Pokud není první písmo k dispozici, použije LibreOffice následující, atd.

Jakékoliv změny písma se použijí na označený text nebo slovo, ve kterém se nachází kurzor. Pokud není označen žádný text, použije se písmo pro text napsaný poté.

Posledních pět názvů písem, které byly vybrány, jsou zobrazeny v horní části pole se seznamem.

Ikonka

Název písma

Ikona poznámky

Ve formátu LibreOffice vidíte dostupné písma, pouze pokud je tiskárna nainstalována jako výchozí tiskárna ve vašem systému. Chcete-li nainstalovat tiskárnu jako výchozí tiskárnu, prostudujte si dokumentaci k operačnímu systému.


Pokud v dialogovém okně Možnosti pod LibreOffice - Zobrazení zaškrtnete volbu Zobrazit náhled písem, budou názvy písem zobrazeny s využitím daného písma.

Podpořte nás!