Vodítka při přesouvání

Zapne nebo vypne zobrazení vodítek při přesouvání objektu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Z nástrojových lišt:

Ikona Vodítka při přesouvání

Vodítka při přesouvání


LibreOffice vytvoří tečkovaná vodítka, která se rozšiřují mimo rámec vybraného objektu a pokrývají celou pracovní oblast, takže vám pomohou s umístěním objektu.

Podpořte nás!