Přichytit k mřízce

Určuje, zda se mají rámce, objekty kresby a ovládací prvky přesouvat jen mezi body mřížky. Chcete-li změnit stav mřížky jen pro aktuální akci, podržte při přetažení objektu klávesu .

Automaticky bude objekty zarovnávat ke svislým nebo vodorovným čarám mřížky.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Z hlavní nabídky:

Zvolte Zobrazit - Mřížka a vodítka - Přichytit k mřížce.

Z nástrojových lišt:

Ikona Přichytit k mřížce

Přichytit k mřížce


Chcete-li tuto vlastnost potlačit, stiskněte při přetahování objektu klávesu .

Podpořte nás!