Otevřít v režimu návrhu

Otevře formulář v Režimu návrhu, aby jej bylo možné upravit.

V režimu návrhu není možné aktivovat ovládací prvky formuláře nebo upravovat obsah databázových záznamů. Můžete si ovšem změnit umístění a velikost ovládacích prvků, upravovat vlastnosti a přidávat nebo mazat ovládací prvky.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Z hlavní nabídky:

Zvolte Formulář - Otevřít v režimu návrhu.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Formulář - Otevřít v režimu návrhu.

Zvolte Nástroje - Otevřít v režimu návrhu.

Z nástrojových lišt:

Ikona Otevřít v režimu návrhu

Otevřít v režimu návrhu


Až dokončíte úpravy formuláře, klepněte pravým tlačítkem na "Formuláře" v Navigátoru formulářem a zrušte označení Otevřít v režimu návrhu. Poté svůj formulář uložte.

note

Je-li dokument chráněn proti zápisu, příkaz Otevřít v režimu návrhu bude ignorován.


Podpořte nás!