Průvodce polem se seznamem: Databázové pole

V případě kombinovaných polí lze hodnotu pole buď uložit do databáze, nebo ji zobrazit ve formuláři.

Hodnoty zadané nebo vybrané uživatelem do kombinovaného pole lze uložit v databázi, ke které přistupuje formulář. Uložení hodnot do jiné tabulky není možné. Pokud se mají hodnoty ukládat do databáze, uloží se pouze do tabulky formuláře. To je užitečné zvláště v HTML formulářích, kde se zadané hodnoty přenášejí na server.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Otevřete nástrojovou lištu Ovládací prvky formuláře, klepněte na ikonu Pole se seznamem a tažením myši pole umístěte. Ve formuláři musí existovat databázové spojení: Průvodce - Krok 3.


Přejete si uložit hodnotu do databázového pole?

Na tuto otázku máte možnost dvou odpovědí:

Ano, chci hodnotu uložit do následujícího datového pole

Určuje, zda se hodnoty zadané v kombinovaném poli mají ukládat do databáze. Nabídnou se datová pole aktuální tabulky formuláře.

V dialogu Vlastnosti ovládacího prvku se určené pole zobrazí na kartě Data v poli Datové pole.

Seznam polí

Určuje datové pole, do kterého se ukládají hodnoty z kombinovaného pole.

Ne, chci hodnotu uložit jen ve formuláři

Určuje, že se hodnota z tohoto kombinovaného pole neuloží do databáze, ale pouze ve formuláři.

Podpořte nás!