Průvodce seznamem: Propojení polí

Určuje, která pole z tabulky hodnot a tabulky seznamu jsou propojena.

Tabulka hodnot je tabulka aktuálního formuláře. Tabulka seznamu je tabulka, jejíž data se zobrazují v seznamu. Obě tabulky musí obsahovat společné pole, které slouží k propojení. V tomto kroku průvodce určíte propojená pole. Názvy polí nemusí být stejné (to závisí na definici jmen v tabulkách), ale obě pole musí být stejného typu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Otevřete nástrojovou lištu Ovládací prvky formuláře, klepněte na ikonu Seznam a tažením myši pole umístěte. Ve formuláři musí existovat databázové spojení: Průvodce - Krok 3.


Pole z tabulky hodnot

Určuje datové pole tabulky formuláře, které by mělo být propojeno s polem v tabulce seznamu. Požadované datové pole můžete určit klepnutím v seznamu níže.

V dialogu Vlastnosti ovládacího prvku se určené pole zobrazí na kartě Data v poli Datové pole.

Pole z tabulky seznamu

Určuje datové pole tabulky seznamu, které by mělo být propojeno s polem v tabulce formuláře. Požadované datové pole můžete určit klepnutím v seznamu níže.

V dialogu Vlastnosti ovládacího prvku se určené pole zobrazí na kartě Data v poli Obsah seznamu.

Podpořte nás!