Průvodce polem se seznamem/seznamem: Výběr pole

Vybere datové pole z tabulky určené v předchozím kroku, jehož obsah se má zobrazit v seznamu nebo poli se seznamem.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Otevřete nástrojovou lištu Ovládací prvky formuláře, klepněte na ikonu Pole se seznamem nebo Seznam a tažením myši pole umístěte. Ve formuláři musí existovat databázové spojení: Průvodce - Krok 2.


Stávající pole

Zobrazí všechna pole tabulky vybrané v předchozím kroku.

Zobrazit pole

Určuje, které pole obsahuje údaje, které se mají zobrazit v seznamu nebo poli se seznamem.

Název vybraného pole se zobrazí v dialogu Vlastnosti ovládacího prvku jako prvek SQL dotazu v poli Obsah seznamu.

Podpořte nás!