Průvodce polem se seznamem/seznamem: Výběr tabulky

Určuje databázovou tabulku, která obsahuje datové pole, jehož obsah se má zobrazit jako položky seznamu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Otevřete nástrojovou lištu Ovládací prvky formuláře, klepněte na ikonu Pole se seznamem nebo Seznam a tažením myši pole umístěte. Ve formuláři musí existovat databázové spojení: Průvodce - Krok 1.


U seznamů se označí tabulky, které mohou být spojeny s aktuální tabulkou formuláře. Propojená tabulka musí mít alespoň jedno pole společné s tabulkou formuláře. Tak je možné vytvořit jednoznačné propojení.

U polí se seznamem musí existovat relace mezi tabulkou ve formuláři a tabulkou obsahující data, která se mají v poli se seznamem zobrazit.

Tabulka

V poli Tabulka vyberte tabulku obsahující datové pole, jehož obsah se má zobrazit v ovládacím prvku.

Zde určená tabulka se zobrazí v dialogu Vlastnosti ovládacího prvku jako prvek SQL dotazu v poli Obsah seznamu.

Podpořte nás!