Průvodce polem se seznamem/seznamem

Pokud do dokumentu vložíte pole se seznamem nebo seznam, automaticky se spustí průvodce. Tento průvodce vám umožňuje interaktivně určit, jaké informace bude prvek obsahovat.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Otevřete nástrojovou lištu Ovládací prvky formuláře, klepněte na ikonu Pole se seznamem nebo Seznam a tažením myši pole umístěte. Ve formuláři musí existovat databázové spojení.


Ikona poznámky

Pomocí ikony Průvodci zap/vyp je možné nastavit, zda se má průvodce spouštět automaticky.


Průvodce pro pole se seznamem a pro seznamy se od sebe liší v posledním kroku. To je způsobeno rozdílem mezi poli:

Seznamy

V případě seznamu vybírá uživatel jednu položku ze seznamu. Tyto položky jsou uloženy v databázi a nelze je v seznamu měnit.

Obecně platí, že databázová tabulka obsahující viditelné položky seznamu není tabulka, na které je založen formulář. Seznamy ve formuláři fungují pomocí odkazů; tj. v tabulce formuláře (tabulce hodnot) se ukládají referenční hodnoty k zobrazeným položkám. Pomocí referenčních hodnot může seznam zobrazit údaje z tabulky propojené s tabulkou formuláře. Průvodce seznamem tudíž umožňuje propojit dvě tabulky databáze, aby bylo možné zobrazit ve formuláři údaje z jiné tabulky.

V dalších tabulkách se vyhledá požadované pole a podle toho se vyplní odpovídající pole. Pokud není nalezen název pole, seznam zůstane prázdný. Když seznam obsahuje propojené sloupce, nejprve se použije první sloupec propojené tabulky.

Příklad: tabulka výrobků obsahuje číslo dodavatele. Seznam může použít propojení přes "Číslo dodavatele" k zobrazení názvu dodavatele z tabulky dodavatelů. Na stránce Propojení polí se vás průvodce dotáže na všechna nastavení tohoto propojení.

Pole se seznamem

V případě polí se seznamem může uživatel vybrat položku ze seznamu nebo zadat vlastní položku. Položky, které se nabízejí v seznamu, mohou pocházet z jakékoliv databázové tabulky. Položky, které uživatel vybere nebo zadá, se mohou ukládat buď jen ve formuláři, nebo v databázi. Pokud se ukládají do databáze, zapíší se do tabulky, na které je založen formulář.

Pole se seznamem mohou zobrazovat údaje z jakékoliv tabulky. Není vyžadováno přímé propojení aktuální tabulky formuláře s tabulkou, jejíž hodnoty se zobrazují (tabulka seznamu). Pole se seznamem nepracují s referenčními hodnotami. Pokud uživatel zadá nebo vybere hodnotu a uloží ji, uloží se zobrazená hodnota do tabulky formuláře. Jelikož nejsou tabulka formuláře a tabulka seznamu propojeny, nezobrazuje se zde tabulka Propojení polí.

V případě seznamu je možné vybrat položku ze seznamu které jsou uloženy v tabulce seznamu. V případě pole se seznamem je možné přidat další text, který se může uložit do tabulky formuláře (tabulky hodnot). Pro nastavení této funkce má Průvodce polem se seznamem jako poslední krok Zpracování dat. Zde je možné zadat, zda a kam se má ukládat zadaný text.

Průvodce prvkem tabulky / seznamem / polem se seznamem: Data

Vyberte zdroj dat a tabulku, se kterou chcete svázat pole formuláře. Pokud vložíte prvek formuláře do dokumentu, který je již propojen se zdrojem dat, tato stránka se nezobrazí.

Průvodce polem se seznamem/seznamem: Výběr tabulky

Určuje databázovou tabulku, která obsahuje datové pole, jehož obsah se má zobrazit jako položky seznamu.

Průvodce polem se seznamem/seznamem: Výběr pole

Vybere datové pole z tabulky určené v předchozím kroku, jehož obsah se má zobrazit v seznamu nebo poli se seznamem.

Průvodce seznamem: Propojení polí

Určuje, která pole z tabulky hodnot a tabulky seznamu jsou propojena.

Průvodce polem se seznamem: Databázové pole

V případě kombinovaných polí lze hodnotu pole buď uložit do databáze, nebo ji zobrazit ve formuláři.

Zrušit

Klepnutím na tlačítko Zrušit zavřete dialogové okno bez uložení provedených změn.

Zpět

Zobrazí volby dialogového okna z předchozího kroku. Aktuální nastavení se zachová beze změn. Toto tlačítko je aktivní jen od kroku dva dále.

Další

Po klepnutí na tlačítko Další průvodce použije aktuální nastavení a posune se na další krok. Pokud jste v posledním kroku, toto tlačítko se změní na Vytvořit.

Podpořte nás!