Průvodce prvkem tabulky: Výběr polí

Určuje, která pole se mají zobrazit v ovládacím prvku tabulky.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Otevřete nástrojovou lištu Ovládací prvky formuláře, klepněte na ikonu Další ovládací prvky, klepněte na ikonu Ovládací prvek tabulky a přetažením vytvořte pole. Musí existovat databázové spojení.


Dostupná pole

Zobrazí názvy databázových polí ve vybrané tabulce nebo v dotazu. Pole vyberete klepnutím, chcete-li vybrat více polí, podržte při klepání klávesu Shift nebo .

>

Klepnutím zde přesunete vybraná pole do pole, kam míří šipka.

>>

Klepnutím zde přesunete všechna pole do pole, kam míří šipka.

<

Klepnutím zde přesunete vybraná pole do pole, kam míří šipka.

<<

Klepnutím zde přesunete všechna pole do pole, kam míří šipka.

Vybraná pole

Zobrazí datová pole, která jsou označena.

Podpořte nás!