Průvodce prvkem tabulky / seznamem / polem se seznamem: Data

Vyberte zdroj dat a tabulku, se kterou chcete svázat pole formuláře. Pokud vložíte prvek formuláře do dokumentu, který je již propojen se zdrojem dat, tato stránka se nezobrazí.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Otevřete nástrojovou lištu Ovládací prvky formuláře, klepněte na ikonu Další ovládací prvky, klepněte na ikonu Ovládací prvek tabulky a přetažením vytvořte pole. V aktuálním formuláři není povoleno databázové spojení.


Zdroj dat

Určuje zdroj dat, který obsahuje požadovanou tabulku.

Tabulka

Určuje požadovanou tabulku.

Podpořte nás!