Průvodce prvkem tabulky

Pokud vložíte do dokumentu ovládací prvek tabulky, bude automaticky spuštěn Průvodce ovládacím prvkem tabulky. V tomto průvodci je možné interaktivně určit, které informace se v ovládacím prvku tabulky zobrazí.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Otevřete nástrojovou lištu Ovládací prvky formuláře, klepněte na ikonu Další ovládací prvky, klepněte na ikonu Ovládací prvek tabulky a přetažením vytvořte pole.


Ikona poznámky

Pomocí ikony Průvodci zap/vyp je možné nastavit, zda se má průvodce spouštět automaticky.


Průvodce prvkem tabulky / seznamem / polem se seznamem: Data

Vyberte zdroj dat a tabulku, se kterou chcete svázat pole formuláře. Pokud vložíte prvek formuláře do dokumentu, který je již propojen se zdrojem dat, tato stránka se nezobrazí.

Průvodce prvkem tabulky: Výběr polí

Určuje, která pole se mají zobrazit v ovládacím prvku tabulky.

Zrušit

Klepnutím na tlačítko Zrušit zavřete dialogové okno bez uložení provedených změn.

Zpět

Zobrazí volby dialogového okna z předchozího kroku. Aktuální nastavení se zachová beze změn. Toto tlačítko je aktivní jen od kroku dva dále.

Další

Po klepnutí na tlačítko Další průvodce použije aktuální nastavení a posune se na další krok. Pokud jste v posledním kroku, toto tlačítko se změní na Vytvořit.

Podpořte nás!