Navigátor formulářem

Otevře Navigátor formulářem. V tomto okně se zobrazují všechny formuláře a podformuláře aktuálního dokumentu, spolu s odpovídajícími ovládacími prvky.

Pokud používáte více formulářů, máte díky Navigátoru formulářem přehled o všech formulářích, a také máte k dispozici různé funkce pro jejich úpravy.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Na liště Návrh formuláře klepněte na

Ikona Navigátor formulářem

Navigátor formulářem


Navigátor formulářem obsahuje seznam všech vytvořených (logických) formulářů, spolu s jejich ovládacími prvky. Podle znaménka plus před názvem formuláře poznáte, že obsahuje ovládací prvky. Klepnutím na znaménko plus se otevře seznam prvků formuláře.

Uspořádání prvků je možné změnit, když je v Navigátoru formulářem přetáhnete na jiné místo. Označte jeden či více ovládacích prvků a přetáhněte je do jiného formuláře. Možné také využít +X nebo příkaz místní nabídky Vyjmout pro přesun ovládacího prvku do schránky a +V nebo příkaz Vložit k vložení na jiné místo.

Chcete-li v Navigátoru formulářem změnit název, klepněte na název a zadejte nový, nebo použijte příkaz v místní nabídce.

Pokud v Navigátoru formulářem označíte ovládací prvek, označí se odpovídající prvek v dokumentu.

Pokud vyvoláte místní nabídku označené položky, nabídne Navigátor formulářem následující funkce:

Nový

Přidá do formuláře nové prvky. Funkce Nový je přístupná pouze, je-li v Navigátoru formulářem označen formulář.

Formulář

Vytvoří v dokumentu nový formulář. Pro vytvoření podformuláře přidejte nový formulář pod požadovaný hlavní formulář.

Skryté ovládací prvky

Vytvoří v označeném formuláři skrytý ovládací prvek, který se nezobrazuje na obrazovce. Obsahuje dodatečné informace nebo ujasnění, které je možné určit pomocí pole Speciální vlastnosti ovládacího prvku. V Navigátoru formulářem označte skrytý ovládací prvek a poté zvolte příkaz Vlastnosti.

Ovládací prvky v dokumentu je možné kopírovat přes schránku (klávesová zkratka +C pro kopírování a +V pro vkládání). Skryté ovládací prvky je možné Navigátoru formulářem kopírovat pomocí přetažení, když podržíte klávesu .

Ovládací prvky je možné přetažením kopírovat v rámci jednoho dokumentu nebo mezi dvěma dokumenty. Otevřete jiný dokument s formulářem a přetáhněte skrytý ovládací prvek z Navigátoru formulářem do Navigátoru formulářem cílového dokumentu. Klepněte na viditelný ovládací prvek v dokument, chvíli počkejte, aby se kopie ovládacího dokumentu vložila do schránky, a poté jej přetáhněte myší do jiného dokumentu. Pokud chcete ovládací prvek zkopírovat, nikoliv přesunout, podržte klávesu .

Odstranit

Odstraní označenou položku. To vám umožňuje odstranit jednotlivé prvky formuláře nebo celý formulář jediným klepnutím myši.

Pořadí aktivace

Když je vybrán formulář, otevře se dialog Pořadí aktivace, který určuje pořadí, v němž ovládací prvky získávají zaměření při stisku klávesy Tab.

Přejmenovat

Přejmenuje označený objekt.

Vlastnosti

Zobrazí dialog Vlastnosti označené položky. Je-li vybrán formulář, bude otevřen dialog Vlastnosti formuláře. Je-li označen ovládací prvek, otevře se dialog Vlastnosti ovládacího prvku.

Otevřít v režimu návrhu

Otevře formulář v Režimu návrhu, aby jej bylo možné upravit.

Podpořte nás!