Režim návrhu

Vypne nebo zapne Režim návrhu. Tato funkce se používá pro rychlé přepínání mezi režimem návrhu a uživatelským režimem. Po aktivaci je možné upravovat ovládací prvky formuláře, po deaktivaci je možné formulář používat.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Z hlavní nabídky:

Zvolte Formulář - Režim návrhu.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Formulář - Přepnout režim návrhu.

Zvolte Nástroje - Přepnout režim návrhu.

Z nástrojových lišt:

Ikona Režim návrhu

Režim návrhu zap/vyp


note

Poznámka: je-li aktivní funkce Otevřít v režimu návrhu, otevře se dokument vždy v Režimu návrhu, bez ohledu na stav, v jakém byl uložen.


Je-li formulář spojen s databází a vypnete Režim návrhu, zobrazí se u spodního okraje okna dokumentu lišta Formulář. Spojení s databází je možné upravit v dialogu Vlastnosti formuláře.

Podpořte nás!