Přidat pole

Otevře okno, kde je možné vybrat databázové pole, které chcete přidat do formuláře nebo sestavy.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Na liště Návrh formuláře klepněte na

Ikona Přidat pole

Přidat pole


Okno pro výběr pole obsahuje všechna pole tabulky nebo dotazu, který byl určen jako zdroj dat v okně Vlastnosti formuláře.

Pole vložíte do aktuálního dokumentu jeho přetažením do dokumentu se stisknutým tlačítkem myši. Do dokumentu bude umístěno odpovídající pole spolu s odkazem na databázi.

Pokud přidáte pole do formuláře a vypnete Režim návrhu, uvidíte, že LibreOffice připraví pro každé vložené pole z databáze vstupní pole, do kterého může uživatel zadávat data.

Podpořte nás!