Pořadí aktivace

Otevře dialogového okno Pořadí aktivace, v němž je možné upravit pořadí, ve kterém získávají ovládací prvky zaměření při stisku klávesy Tab.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Na liště Návrh formuláře klepněte na

Ikona Pořadí aktivace

Pořadí aktivace


Když do dokumentu vložíte prvek formuláře, LibreOffice automaticky určí, v jakém pořadí se bude mezi jednotlivými prvky přesouvat pomocí klávesy Tab. Každý nově přidaný ovládací prvek se automaticky umístí na konec této série. V dialogu Pořadí aktivace je možné toto pořadí upravit podle svých potřeb.

Pořadí ovládacího prvku je možné také určit nastavením vlastnosti Pořadí v dialogu Vlastnosti vybraného ovládacího prvku.

K přepínačům ve skupině lze přistupovat pomocí klávesy Tab, jen když je alespoň jeden z nich nastaven jako "vybrán". Pokud určíte skupinu přepínačů, z nichž žádný není vybrán, uživatel nemůže k této skupině přistoupit pomocí klávesnice.

Ovládací prvky

Vypíše všechny ovládací prvky ve formuláři. Tyto ovládací prvky se při stisku klávesy Tab aktivují v pořadí shora dolů. Vyberte prvek ze seznamu Ovládací prvky, pokud chcete změnit jeho pozici v pořadí aktivace.

Přesunout nahoru

Klepnutím na tlačítko Přesunout nahoru posunete vybraný ovládací prvek o jednu pozici výše v pořadí aktivace.

Přesunout dolů

Klepnutím na tlačítko Přesunout dolů posunete vybraný ovládací prvek o jednu pozici níže v pořadí aktivace.

Automaticky seřadit

Klepnutím na tlačítko Automaticky seřadit se ovládací prvky seřadí automaticky podle jejich pozice v dokumentu.

Podpořte nás!