Vlastnosti formuláře

V tomto dialogu je možné mimo jiné určit zdroj dat a událostí pro celý formulář.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Z hlavní nabídky:

Zvolte Formulář - Vlastnosti formuláře.

Z místní nabídky:

Zvolte Vlastnosti formuláře.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Formulář - Vlastnosti formuláře.

Zvolte Nástroje - Vlastnosti formuláře.

Z nástrojových lišt:

Ikona Vlastnosti formuláře

Vlastnosti formuláře


Při zadávání údajů v dialogu Vlastnosti je možné do některých polí zadávat víceřádkové hodnoty. Týká se to polí, do kterých lze zadat SQL příkaz, a také vlastností textových polí či popisků. Tato pole je možné otevřít a zadat text. Je možné použít následující klávesové zkratky:

Klávesy

Efekt

+Šipka dolů:

Otevře pole se seznamem.

+Šipka nahoru:

Zavře pole se seznamem.

Shift+Enter

Vloží nový řádek.

Šipka nahoru

Umístí kurzor na předchozí řádek.

Šipka dolů

Umístí kurzor na následující řádek.

Enter

Dokončí zadání dat v poli a umístí kurzor do následujícího pole.


U seznamů a polí se seznamem je možné seznam otevřít nebo zavřít klepnutím myši na šipku na pravé straně pole. Vstup lze ale zadat jen do otevřeného seznamu nebo horního textového pole. Výjimkou jsou vlastnosti, které očekávají reprezentaci seznamu, např. vlastnost "Seznam záznamů", kterou lze nastavit pro ovládací prvky Seznam a Pole se seznamem. Záznamy je možné upravovat jen tehdy, je-li pole otevřené.

Obecné

Data

Na kartě Data se určují vlastnosti formuláře, které souvisejí s databází, která je spojena s formulářem.

Události formuláře databáze

Na kartě Události je možné přiřadit makra určitým událostem, které mohou nastat ve formuláři databáze.

Podpořte nás!