Vlastnosti ovládacího prvku

Otevře dialogové okno pro úpravu vlastností vybraného ovládacího prvku.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Z hlavní nabídky:

Zvolte Formulář - Vlastnosti ovládacího prvku.

Z místní nabídky:

Zvolte Vlastnosti ovládacího prvku.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Formulář - Vlastnosti ovládacího prvku.

Zvolte Nástroje - Vlastnosti ovládacího prvku.

Z nástrojových lišt:

Ikona Ovládací prvek

Vlastnosti ovládacího prvku


note

Dialog Vlastnosti lze otevřít jen v režimu návrhu, je-li označen ovládací prvek.


Při zadávání údajů v dialogu Vlastnosti je možné do některých polí zadávat víceřádkové hodnoty. Týká se to polí, do kterých lze zadat SQL příkaz, a také vlastností textových polí či popisků. Tato pole je možné otevřít a zadat text. Je možné použít následující klávesové zkratky:

Klávesy

Efekt

+Šipka dolů:

Otevře pole se seznamem.

+Šipka nahoru:

Zavře pole se seznamem.

Shift+Enter

Vloží nový řádek.

Šipka nahoru

Umístí kurzor na předchozí řádek.

Šipka dolů

Umístí kurzor na následující řádek.

Enter

Dokončí zadání dat v poli a umístí kurzor do následujícího pole.


U seznamů a polí se seznamem je možné seznam otevřít nebo zavřít klepnutím myši na šipku na pravé straně pole. Vstup lze ale zadat jen do otevřeného seznamu nebo horního textového pole. Výjimkou jsou vlastnosti, které očekávají reprezentaci seznamu, např. vlastnost "Seznam záznamů", kterou lze nastavit pro ovládací prvky Seznam a Pole se seznamem. Záznamy je možné upravovat jen tehdy, je-li pole otevřené.

Obecné

Na kartě Obecné je možné nastavit obecné vlastnosti ovládacího prvku. Tyto vlastnosti se mohou lišit v závislosti na druhu ovládacího prvku. Ne všechny následující vlastnosti jsou dostupné pro všechny ovládací prvky.

Data

Na kartě Data je možné přiřadit vybranému ovládacímu prvku datový zdroj.

Události

Na kartě Události je možné připojit makra k událostem, které mohou nastat v ovládacích prvcích formuláře.

Data (pro dokumenty XML Form)

Karta Data v dialogovém okně Vlastnosti pro dokument s XML formulářem umožňuje změnit nastavení XML formulářů.

Podpořte nás!