Speciální tipy pro ovládací prvek tabulky

Ovládací prvek tabulky je možné nastavit tak, aby zobrazoval záznamy, které potřebujete. Jinak řečeno, je možné určit datová pole, která se mají zobrazit nebo upravovat, podobně jako v databázovém formuláři.

V ovládacím prvku tabulky je možné použít následující pole: text, datum, čas, měnové pole, číselné pole, pole vzorku, zaškrtávací pole a pole se seznamem. V případě kombinovaného pole pro datum i čas se automaticky vytvoří dva sloupce.

Počet vybraných řádků (pokud jsou nějaké vybrány) je zobrazen v závorce za celkovým počtem záznamů.

Chcete-li pomocí ovládacího prvku tabulky vložit nový sloupec, klepněte na záhlaví sloupců a zobrazte místní nabídku. K dispozici máte následující příkazy:

Vložit sloupec

Otevře podnabídku pro výběr datového pole, které chcete přidat do ovládacího prvku tabulky.

Ovládací prvek tabulky je možné nastavit pomocí přetažení: Otevřete prohlížeč zdrojů dat a přetáhněte požadovaná pole z prohlížeče zdrojů dat na záhlaví sloupců v ovládacím prvku tabulky. Vytvoří se přednastavený sloupec.

Nahradit za

Otevře podnabídku pro výběr datového pole, kterým chcete nahradit vybrané pole v ovládacím prvku tabulky.

Odstranit sloupec

Odstraní označený sloupec.

Sloupec

Tento příkaz otevře dialogové okno vlastností vybraného sloupce.

Skrýt sloupce

Skryje označený sloupec. Jeho vlastnosti se nezmění.

Zobrazit sloupce

Otevře podnabídku, kde je možné vybrat zobrazení skrytých sloupců. Chcete-li zobrazit jen jeden sloupec, klepněte na jeho název. Vidíte pouze prvních 16 skrytých sloupců. Je-li skrytých více sloupců, vyberte příkaz Více, který otevře dialog Zobrazit sloupce.

Více

Otevře dialog Zobrazit sloupce.

Sloupce, které se zobrazí můžete vybrat v dialogovém okně Zobrazit sloupce. Více hodnot můžete vybrat současným zmáčknutím klávesy Shift or .

Vše

Klepněte na Vše, pokud chcete zobrazit všechny sloupce.

Ovládací ovládacích prvků tabulky pouze pomocí klávesnice

Pokud k pohybu mezi ovládacími prvky v dokumentu používáte pouze klávesnici, všimnete si jednoho rozdílu oproti ostatním ovládacím prvkům: klávesa Tab nepřesunuje kurzor na další ovládací prvek, ale na další sloupec v ovládacím prvku tabulky. Stisknutím +Tab se přesunete na další ovládací prvek nebo stisknutím Shift++Tab na předchozí ovládací prvek.

Pro aktivaci speciální režimu úprav pouze pomocí klávesnice pro ovládací prvek tabulky:

Formulář musí být v režimu návrhu.

  1. Pro výběr dokumentu stiskněte +F6.

  2. Pro výběr prvního ovládacího prvku stiskněte Shift+F4. Pokud není ovládací prvek tabulkyprvní, přesuňte se na něj pomocí klávesy Tab.

  3. Stiskem Enter aktivujete režim úprav. Na ohraničení ovládacího prvku se zobrazí úchyty.

  4. V režimu úprav je možné otevřít místní nabídku pomocí Shift+F10.

  5. Pokud chcete upravit sloupce, stiskněte Shift+Mezerník pro aktivaci režimu úprav sloupce. Nyní je možné pomocí +kurzorových kláves změnit pořadí sloupců. Klávesou Delete smažete vybraný sloupec.

  6. Pro ukončení módu editace zmáčkněte klávesu Esc.

Podpořte nás!