Speciální tipy pro datumové pole

Pokud zadáte rok s využitím pouze dvou číslic, odpovídající čtyřčíselná hodnota je určena s využitím nastavení v - LibreOffice - Obecné. Pokud je například jako dolní limit nastaven rok 1935 a zadáte jako hodnotu roku 34, výsledkem nebude 1934, ale 2034.

Nastavený limit bude uložen pro každý dokument zvlášť.

V LibreOffice se roky určují čtyřciferným číslem, aby rozdíl mezi 1.1.99 a 1.1.01 byl dva roky. Nastavení Rok (dvě číslice) umožňuje uživateli určit roky, které chce zadávat dvouciferným číslem. Je-li například v tomto poli zadán rok 1930 a zadáte datum 1. 1. 20, toto datum bude interpretováno jako 1. 1. 2020.

Podpořte nás!