Speciální vlastnosti formátovaných polí

Formátování: Vlastnost Formátování je možné nastavit klepnutím na tlačítko ... v řádku Formátování v dialogu Vlastnosti: Formátované pole. Zobrazí se dialog Formát čísla.

Je-li formátované pole spojeno s textovým polem databáze, budou se záznamy považovat za text. Je-li formátované pole spojeno s databázovým polem, které lze zobrazit jako číslo, výstup bude zobrazován jako číslo. Datum a čas se interně také zpracovávají jako čísla.

Min. hodnota a Max. hodnota: Umožňuje zadat minimální a maximální číselnou hodnotu formátovaného pole. Minimální a maximální hodnota určuje výstup existujících dat (příklad: Min. hodnota je 5 a spojené pole v databázi obsahuje číslo 3. Výstup bude 5, ale hodnota v databázi se nezmění) a zadávání nových údajů (příklad: Max. hodnota je 10 a vy zadáte 20. Vstup se upraví a do databáze se zapíše 10). Pokud nejsou tato pole vyplněna, nepoužívají se žádná omezení. Pro formátovaná pole spojená s textovým databázovým polem se tyto dvě hodnoty a Výchozí hodnota nepoužívají.

Výchozí hodnota: Hodnota nastavená jako výchozí pro nové záznamy.

Podpořte nás!