Místní nabídka pole ovládacího prvku

Místní nabídka pole ovládacího prvku obsahuje následující příkazy.

Nahradit za

Otevře podnabídku, kde si je možné vybrat druh ovládacího prvku, kterým chcete nahradit ovládací prvek označený v dokumentu. Přejmou se všechny vlastnosti, u kterých to je možné.

Textové pole

Vybraný ovládací prvek se přemění na textové pole.

Tlačítko

Vybraný ovládací prvek se přemění na tlačítko.

Popisek

Vybraný ovládací prvek se přemění na popisek.

Seznam

Vybraný ovládací prvek se přemění na seznam.

Zaškrtávací políčko

Vybraný ovládací prvek se přemění na zaškrtávací pole.

Přepínač

Vybraný ovládací prvek se přemění na tlačítko volby.

Pole se seznamem

Vybraný ovládací prvek se převede na pole se seznamem.

Obrázkové tlačítko

Vybraný ovládací prvek se přemění na obrázkové tlačítko.

Výběr souboru

Vybraný ovládací prvek se přemění na výběr souboru.

Pole pro datum

Vybraný ovládací prvek se přemění na pole pro datum.

Pole pro čas

Vybraný ovládací prvek se přemění na pole pro čas.

Číselné pole

Vybraný ovládací prvek se přemění na číselné pole.

Měnové pole

Vybraný ovládací prvek se přemění na měnové pole.

Pole vzorku

Vybraný ovládací prvek se přemění na pole vzorku.

Ovládací pole obrázku

Vybraný ovládací prvek se přemění na ovládací prvek obrázku.

Formátované pole

Vybraný ovládací prvek se přemění na formátované pole.

Podpořte nás!