Data (pro dokumenty XML Form)

Karta Data v dialogovém okně Vlastnosti pro dokument s XML formulářem umožňuje změnit nastavení XML formulářů.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Otevřete místní nabídku vybraného ovládacího prvku XML formuláře a zvolte kartu Ovládací prvek - Data.

Otevřete nástrojovou lištu Ovládací prvky formuláře v dokumentu XML formulář, klepněte na ikonu Ovládací prvek a kartu Data.


Možnosti nastavení na kartě Data závisejí na vybraném ovládacím prvku. Uvidíte možnosti dostupné pro aktuální ovládací prvek a kontext. K dispozici jsou následující pole:

Datový model XML

Zvolte model ze seznamu všech modelů v aktuálním dokumentu.

Vazby

Zvolte nebo zadejte název vazby. Při výběru názvu existující vazby se spojí vazba s ovládacím prvkem formuláře. Při zadání nového názvu se vytvoří nová vazba a spojí s ovládacím prvkem formuláře.

Vazební výraz

Zadejte DOM uzel, ke kterému se má ovládací model navázat. Po klepnutí na tlačítko ... můžete zadat XPath výraz.

Požadováno

Určuje, že tato položka musí být vložena do XForm.

Relevantní

Označí tuto položku jako relevantní.

Pouze pro čtení

Označí tuto položku jako pouze pro čtení.

Omezení

Označí tuto položku jako omezení.

Výpočet

Označí tuto položku jako vypočtenou.

Datový typ

Vyberte datový typ, který se má použít pro kontrolu ovládacího prvku.

x

Vyberte uživatelem datový definovaný typ a klepnutím na tlačítko tento datový typ odstraníte.

+

Po klepnutí na tlačítko se otevře dialog, kde můžete zadat název nového uživatelem definovaného datového typu. Nový datový typ zdědí všechny vlastnosti právě vybraného datového typu.

Ikona poznámky

Následující seznam obsahuje všechny vlastnosti dostupné pro datové typy. Některé z nich jsou k dispozici jen pro některé datové typy.


Prázdné znaky

Určuje, jak se bude při zpracování řetězce aktuálního datového typu zacházet s prázdnými znaky. Možnými hodnotami jsou „Zachovat“, „Nahradit“ a „Skrýt všechno“. Sémantika odpovídá definici uvedené na https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#rf-whiteSpace.

Výraz

Určuje regulární výraz. Řetězce kontrolované podle datového typu musí odpovídat tomuto výrazu. Syntaxe regulárních výrazů XSD datových typů se liší od syntaxe používané jinde v LibreOffice, např. v dialogovém okně Najít a nahradit.

Číslice (celkem)

Určuje maximální počet číslic, které může mít hodnota číselného datového typu.

Číslice (zlomek)

Určuje maximální počet číslic desetinné části, které může mít hodnota číselného datového typu.

Max. (včetně)

Určuje horní mez (včetně zadaného čísla) pro hodnoty.

Max. (kromě)

Určuje horní mez (vyjma zadaného čísla) pro hodnoty.

Min. (včetně)

Určuje dolní mez (včetně zadaného čísla) pro hodnoty.

Min. (kromě)

Určuje dolní mez (vyjma zadaného čísla) pro hodnoty.

Délka

Určí počet znaků pro řetězec.

Délka (nejméně)

Určí minimální počet znaků pro řetězec.

Délka (nejvíce)

Určí maximální počet znaků pro řetězec.

Podpořte nás!