Přidat / Upravit

Přidá novou položku nebo upraví položku vybranou v XForms Datovém navigátoru. Položky mohou být elementy, atributy, odeslání nebo vazby.

LibreOffice vkládá nové položky přímo za aktuální položku v Datovém navigátoru. Nové atributy se přidají k aktuálně vybrané položce.

Název

Zadejte název nové položky.

Ikona poznámky

Názvy atributů elementů nebo skupin musí být jedinečné v rámci skupiny.


Výchozí hodnota

Zadejte výchozí hodnotu vybrané položky.

Nastavení

Určení vlastností vybrané položky.

Datový typ

Vyberte datový typ vybrané položky.

Požadováno

Určuje, že tato položka musí být vložena do XForm.

Tlačítko Podmínka otevře dialogové okno Přidat podmínku, kde je možné zadat použité jmenné prostory a kompletní výrazy jazyka XPath.

Relevantní

Označí tuto položku jako relevantní.

Tlačítko Podmínka otevře dialogové okno Přidat podmínku, kde je možné zadat použité jmenné prostory a kompletní výrazy jazyka XPath.

Omezení

Označí tuto položku jako omezení.

Tlačítko Podmínka otevře dialogové okno Přidat podmínku, kde je možné určit omezující podmínku.

Pouze pro čtení

Označí tuto položku jako pouze pro čtení.

Tlačítko Podmínka otevře dialogové okno Přidat podmínku, kde je možné zadat použité jmenné prostory a kompletní výrazy jazyka XPath.

Spočítat

Označí tuto položku jako vypočtenou.

Tlačítko Podmínka otevře dialogové okno Přidat podmínku, kde je možné zadat výpočet.

Podpořte nás!