Datový navigátor

Určuje datovou strukturu aktuálního XForms dokumentu.

Název modelu

Vyberte model XForms, který chcete použít.

Modely

Přidání, přejmenování a odstranění modelů XForms.

Přidat

Otevře dialog Přidat model, kde je možné přidat model XForm.

Při úpravě dat modelu se dokument označí jako upravený

Pokud je toto povoleno, stav dokumentu bude nastaven na "změněno", pokud změníte ovládací prvek, který je spjatý s modelem. Pokud toto není povoleno, každá taková změna nenastaví stav dokumentu na "změněno".

Odstranit

Odstraní vybraný model XForm. Není možné odstranit poslední model.

Přejmenovat

Přejmenuje zvolený model Xform.

Zobrazit detaily

Zapne nebo vypne zobrazení podrobných informací.

Instance

Seznam položek, které patří k aktuální instanci.

Odeslání

Seznam odeslání.

Vazby

Seznam vazeb pro XForm.

Instance

Toto tlačítko má podnabídky pro přidání, úpravu a odstranění instancí.

Přidat

Otevře dialog, kde je možné přidat novou instanci.

Upravit

Otevře dialog, kde je možné upravit aktuální instanci.

Odstranit

Odstraní aktuální instanci. Poslední instanci není možné odstranit.

Ukázat datové typy

Přepne zobrazení na více či méně podrobností.

Přidat

Otevře dialog pro přidání nového prvku (elementu, atributu, odeslání nebo vazby) pod aktuální prvek.

Upravit

Otevře dialog pro úpravy vybrané položky (elementu, atributu, odeslání nebo vazby).

Odstranit

Odstraní vybranou položku (element, atribut, odeslání nebo vazbu).

Podpořte nás!