Autorita časových razítek

Autority časových razítek (TSA) vydávají elektronicky podepsaná časová razítka (RFC 3161), která lze volitelně použít při podepisování exportovaných PDF.

Důvěryhodné časové razítko u elektronického podpisu představuje elektronickou pečeť, která zaručuje integritu dat a data a času, kdy se transakce uskutečnila. Příjemci dokumentu s důvěryhodným časovým razítkem mohou ověřit, kdy byl dokument elektronicky podepsán a že nebyl od data časového razítka změněn.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte - LibreOffice - Zabezpečení - Autority časových razítek


Seznam autorit časových razítek

Zobrazuje seznam stávajících autorit časových razítek.

Přidat

Otevře dialogového okno Název, v němž lze zadat novou adresu URL autority časových razítek.

Smazat

Smaže vybranou položku ze seznamu. Smazání proběhne okamžitě, bez zobrazení potvrzovacího dialogu.

Podpořte nás!