Vybrat certifikát

Vyberte certifikát, kterým chcete elektronicky podepsat aktuální dokument.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Soubor - Elektronické podpisy - Elektronické podpisy.

Zvolte kartu Soubor - Vlastnosti - Obecné, stiskněte tlačítko Elektronický podpis a poté stiskněte tlačítko Podepsat dokument.


Elektronické podpisy

Seznam

Vyberte certifikát, kterým chcete elektronicky podepsat aktuální dokument.

Zobrazit certifikát

Otevře dialog Zobrazit certifikát, kde je možné prozkoumat vybraný certifikát.

Popis

Zadejte účel podpisu.

Podpořte nás!