Bezpečnostní upozornění

Když otevřete dokument, který obsahuje nepodepsané makro nebo podepsané makro z neznámého zdroje, zobrazí se dialogové okno Bezpečnostní upozornění.

Povolte nebo zakažte makra. ZvolteLibreOffice - Zabezpečení v dialogovém okně Možnosti a nastavte danou možnost.

Zobrazit podpis

Otevře dialogové okno, v němž si je možné prohlédnout podpis.

Vždy důvěřovat makrům z tohoto zdroje

Přidá aktuální zdroj maker mezi důvěryhodné zdroje.

Povolit makra

Povolí spouštění maker v dokumentu.

Zakázat makra

Zakáže spouštění maker v dokumentu.

Podpořte nás!