Uživatelské rozhraní

Určuje možnosti uživatelského rozhraní externího prohlížeče souborů PDF.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Soubor - Exportovat - Exportovat jako PDF a kartu Uživatelské rozhraní.


Obrázek dialogového okna Uživatelské rozhraní exportu do PDF

Nastavení okna

Změnit velikost okna podle úvodní stránky

Zvolte pro vytvoření PDF, které se zobrazí v okně, ve kterém bude celá úvodní stránka.

Vystředit okno na obrazovce

Zvolte pro vytvoření PDF, které se zobrazí v okně prohlížeče umístěném do středu obrazovky.

Otevřít v režimu na celou obrazovku

Zvolte pro vytvoření PDF, které se zobrazí v okně na celou obrazovku před všemi ostatními okny.

Zobrazit název dokumentu

Zvolte pro vytvoření PDF, u kterého se v záhlaví prohlížeče zobrazí název dokumentu.

Nastavení uživatelského rozhraní

Skrýt hlavní nabídku

Hlavní nabídka prohlížeče se skryje, když bude dokument aktivní.

Skrýt nástrojovou lištu

Nástrojová lišta prohlížeče se skryje, když bude dokument aktivní.

Skrýt ovládací prvky okna

Ovládání prohlížeče se skryje, když bude dokument aktivní.

Přechody

Použít přechodové efekty

Zvolte, chcete-li exportovat přechody mezi snímky Impressu jako odpovídající efekty v PDF.

Záložky

Všechny úrovně záložek

Zvolte pro zobrazení všech úrovní záložek při otevření souboru PDF v prohlížeči.

Viditelné úrovně záložek

Zvolte pro zobrazení úrovní záložek až po zvolenou úroveň při otevření souboru PDF v prohlížeči.

Obecné

Výchozí zobrazení

Uživatelské rozhraní

Odkazy

Zabezpečení

Elektronické podpisy

Exportovat jako PDF

Podpořte nás!