Univerzálně přístupné (PDF/UA)

Vytvoří univerzálně přístupný soubor PDF splňující požadavky standardu PDF/UA (ISO 14289).

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Soubor - Exportovat - Exportovat jako PDF - Obecné.

a poté zvolte Univerzálně přístupné (PDF/UA).


V tomto standardu jsou definovány požadovaná struktura a formátování dokumentu a vlastnosti PDF, které jsou z hlediska zpřístupnění vhodnější. Lze podle něj také vytvářet dokumenty, které splňují pravidla společnosti W3C Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0).

Aktuální implementace (z ledna 2020) zahrnuje následující kontroly:

tip

Zpřístupnění dokumentu můžete zkontrolovat před exportem pomocí Nástroje - Kontrola zpřístupnění.


Podpořte nás!