Odkazy

Určuje, jak se v dokumentu exportují záložky, odkazy na dokumenty a hypertextové odkazy.

Do dokumentu PDF se automaticky vyexportují všechny hypertextové odkazy dokumentu LibreOffice.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Soubor - Exportovat - Exportovat jako PDF - Odkazy.


Obrázek dialogového okna Možnosti exportu odkazů do PDF

Obecné

Exportovat záložky jako pojmenované cíle

Zaškrtnutím povolíte, aby se názvy záložek dokumentu exportovaly do dokumentu PDF jako pojmenované cíle. Tyto cíle budou odpovídat umístění záložek. Pomocí nich můžete vytvářet odkazy URL, které povedou na tato umístění v dokumentu PDF.

Převést odkazy na dokumenty na odkazy na PDF

Zaškrtnutím povolíte převod URL odkazujících na soubory ODF na odkazy na soubory PDF se stejným názvem. V odkazujících URL jsou přípony .odt, .odp, .ods, .odg, a .odm změněny na příponu pdf.

Exportovat URL relativně k souborovému systému

Zaškrtnutím povolíte export URL na jiné dokumenty jako URL relativních k souborovému systému. Více informací v nápovědě v části relativní hypertextové odkazy.

Odkazy mezi dokumenty

Stanovte, jak v souboru PDF zacházet s hypertextovými odkazy na jiné soubory.

Výchozí režim

V dokumentu PDF se bude s odkazy na jiné dokumenty zacházet tak, jak je to nastaveno v operačním systému.

Otevřít aplikací pro čtení PDF

Odkazy na jiné dokumenty budou otevírány prohlížečem PDF, ve kterém je zobrazen aktuální dokument. Prohlížeč PDF musí zobrazení daného typu souboru uvedeného v hypertextovém odkazu podporovat.

Otevřít v internetovém prohlížeči

Odkazy na jiné dokumenty budou otevírány ve webovém prohlížeči. Webový prohlížeč musí zobrazení daného typu souboru uvedeného v hypertextovém odkazu podporovat.

Podpořte nás!