Odkazy

Stanovuje, jak se v dokumentu exportují záložky a hypertextové odkazy.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Soubor - Exportovat - Exportovat jako PDF - Odkazy.


Obrázek dialogového okna Možnosti exportu odkazů do PDF

Obecné

Exportovat záložky jako pojmenované cíle

Záložky (odkazy) v PDF souborech mohou být definovány jako obdélníkové oblasti. Záložky na pojmenované objekty mohou být také definovány pomocí jmen těchto objektů. Zaškrtnutím povolíte, aby se jména objektů v dokumentu exportovala jako platné cíle záložek. Toto umožní odkazovat na objekty pomocí jejich jmen z jiných dokumentů.

Převést odkazy na dokumenty na odkazy na PDF

Zaškrtnutím povolíte převod URL odkazujících na soubory ODF na odkazy na soubory PDF se stejným názvem. V odkazujících URL jsou přípony .odt, .odp, .ods, .odg, a .odm změněny na příponu pdf.

Exportovat URL relativně k souborovému systému

Zaškrtnutím povolíte export URL na jiné dokumenty jako URL relativních k souborovému systému. Více informací v nápovědě v části relativní hypertextové odkazy.

Odkazy mezi dokumenty

Stanovte, jak v souboru PDF zacházet s hypertextovými odkazy na jiné soubory.

Výchozí režim

V dokumentu PDF se bude s odkazy na jiné dokumenty zacházet tak, jak je to nastaveno v operačním systému.

Otevřít aplikací pro čtení PDF

Odkazy na jiné dokumenty budou otevírány prohlížečem PDF, ve kterém je zobrazen aktuální dokument. Prohlížeč PDF musí zobrazení daného typu souboru uvedeného v hypertextovém odkazu podporovat.

Otevřít v internetovém prohlížeči

Odkazy na jiné dokumenty budou otevírány ve webovém prohlížeči. Webový prohlížeč musí zobrazení daného typu souboru uvedeného v hypertextovém odkazu podporovat.

Podpořte nás!