Výchozí zobrazení

Nastavuje možnosti výchozího zobrazení souboru v externím prohlížeči PDF.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Soubor - Exportovat - Exportovat jako PDF - Výchozí zobrazení.


Obrázek dialogového okna Možnosti zobrazení exportu do PDF

Panely

Pouze stránka

Zvolte pro vytvoření PDF, které zobrazuje pouze obsah stránky.

Osnova a stránka

Zvolte pro vytvoření PDF, které zobrazuje záložky a obsah stránky.

Náhledy a stránka

Zvolte pro vytvoření PDF, které zobrazuje náhledy a obsah stránky.

Otevřít na stránce

Vyberte stránku, která se zobrazí, když prohlížeč otevře PDF soubor.

Přiblížení

Výchozí

Zvolte pro vytvoření PDF, které zobrazuje obsah stránky bez přiblížení. Pokud je prohlížeč dokumentů nastaven na výchozí míru přiblížení, stránka se přiblíží podle výchozího nastavení.

Přizpůsobit oknu

Zvolte pro vytvoření PDF, které zobrazuje stránky přiblížené tak, aby zaplnily celé okno prohlížeče.

Přizpůsobit šířce

Zvolte pro vytvoření PDF, které zobrazuje stránky přiblížené tak, aby zaplnily celou šířku okna prohlížeče.

Přizpůsobit viditelné

Zvolte pro vytvoření PDF, které zobrazuje text a obrázky na stránce přiblížené tak, aby zaplnily celou šířku okna prohlížeče.

Míra přiblížení

Zvolte míru přiblížení při otevření souboru PDF v prohlížeči.

Rozvržení stránek

Výchozí

Zvolte pro vytvoření PDF, které zobrazuje stránky rozložené podle nastavení prohlížeče.

Jedna stránka

Zvolte pro vytvoření PDF, které zobrazuje stránky po jedné.

Souvislé

Zvolte pro vytvoření PDF, které zobrazuje stránky v souvislém svislém sloupci.

Souvislé po dvou

Zvolte pro vytvoření PDF, které zobrazuje stránky souvisle po dvou vedle sebe. Při více než dvou stránkách se první stránka zobrazuje vpravo.

První stránka je levá

Zvolte pro vytvoření PDF, které zobrazuje stránky souvisle po dvou vedle sebe. Při více než dvou stránkách se první strana zobrazuje vlevo. Musí být povolena podpora pro komplexní rozvržení textu v Jazyková a národní prostředí - Obecné v dialogovém okně Možnosti.

Podpořte nás!