Elektronické podpisy

Tato karta obsahuje možnosti týkající se exportu do elektronicky podepsaného PDF.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Soubor - Exportovat - Exportovat jako PDF - Elektronické podpisy.


Elektronické podpisy zaručují, že PDF bylo skutečně vytvořeno původním autorem (tj. vámi) a že dokument nebyl od doby, kdy byl podepsán, změněn.

Export podepsaných PDF používá klíče a certifikáty X.509, které jsou uloženy ve výchozím umístění úložiště klíčů nebo na čipové kartě.

Používáte-li čipovou kartu, musí již být nastavená, aby ji mohlo úložiště klíčů využívat. To se obvykle provádí při instalaci software ke kartě.

Obrázek dialogového okna Elektronické podpisy exportu do PDF

Certifikát

Pro podepisování dokumentů PDF použít tento certifikát

Umožňuje vybrat certifikát, který se má použít pro podepsání tohoto exportovaného PDF.

Vybrat

Otevře dialogové okno Vybrat certifikát.

Zobrazí se všechny certifikáty nalezené ve vybraném úložišti. Je-li úložiště chráněno heslem, budete vyzváni k jeho zadání. V případě použití chráněné čipové karty budete dotázáni na kód PIN.

Vyberte certifikát, který chcete pro podepsání exportovaného PDF použít, tím, že klepnete na odpovídající řádek a poté klepnete na OK.

Všechna ostatní pole na kartě Elektronické podpisy budou přístupná až poté, co bude certifikát vybrán.

Heslo certifikátu

Zadejte heslo použité k ochraně soukromého klíče přiřazeného k vybranému certifikátu. Zpravidla se jedná o heslo k úložišti klíčů.

note

Pokud již bylo heslo k úložišti klíčů zadáno v dialogovém okně Vybrat certifikát, je možné, že úložiště bylo odemčeno, a heslo nebude znovu vyžadováno. Pro jistotu jej však přesto zadejte.


warning

Používáte-li čipovou kartu, zadejte PIN. Software u některých karet bude vyžadovat opětovné zadání kódu PIN před podepsáním. Je to nepohodlné, ale tak některé čipové karty fungují.


Umístění, Kontaktní informace, Důvod

Tato tři pole umožňují volitelně zadat další informace o elektronickém podpisu pro PDF (kde, kým a proč byl použit). Vloží se do odpovídajících polí PDF a budou dostupné pro kohokoliv, kdo si bude PDF prohlížet. Každé z těchto tří polí může zůstat prázdné.

Autorita časových razítek

Během podepisování PDF se pomocí autority časových razítek získá elektronicky podepsané časové razítko, které se vloží do podpisu. Takové razítko (RFC 3161) umožní komukoliv, kdo si bude PDF prohlížet, ověřit, kdy byl dokument podepsán.

Není-li adresa URL autority časových razítek vybrána (výchozí nastavení), podpis nebude obsahovat časové razítko, ale použije se aktuální čas počítače.

Podpořte nás!