Exportovat jako EPUB

Exportuje aktuální soubor do formátu EPUB.

EPUB je standard pro elektronické knihy s příponou .epub, který lze stáhnout a číst na zařízeních, jako jsou smartphony, tablety, počítače nebo čtečky.

Pro přístup k tomuto příkazu...

From the menu bar:

Zvolte Soubor - Exportovat jako - Exportovat jako EPUB.

From toolbars:

Icon Export as EPUB

Export as EPUB


Dialogové okno EPUB

Obecné

Verze

Nastaví verzi výsledného souboru EPUB.

Způsob členění

Vyberte, jak budou začínat další části v souboru EPUB.

Způsob rozvržení

Určuje, zda se bude rozvržení vytvořeného souboru EPUB přizpůsobovat, nebo bude neměnné.

Vlastní obrázek na obálce

Zadejte úplnou cestu k souboru s obrázkem na obálku. Je-li položka prázdná, převezme se obrázek z adresáře s multimédii (viz dále), a to v případě, že se jmenuje cover.gif, cover.jpg, cover.png nebo cover.svg.

note

Vlastní obrázek na obálku se vloží do souboru EPUB.


Vlastní adresář s multimédii

Zadejte vlastní adresář s multimédii pro soubor EPUB. Takový adresář může obsahovat obrázek na obálku (jak již bylo zmíněno), vlastní metadata a odkazy na obrázky.

Ve výchozím nastavení se při exportu vyhledávají vlastní multimédia a metadata v adresáři se stejným názvem jako název souboru. Tento adresář se nachází v adresáři aktuálního dokumentu. Jestliže se tedy dokument jmenuje MujText.odt, výchozí adresář s multimédii pro obálku a metadata je MujText v aktuálním adresáři.

U vlastních metadat je nutné dodat soubor se stejným názvem jako původní soubor, ale s příponou ".xmp". Interní metadata dokumentu pak budou těmito metadaty nahrazena. V předchozím příkladu by se vlastní metadata nacházela v adresáři MujText jako soubor MujText.xmp.

Odkazy na obrázky znamenají to, že vytvoříte-li relativní odkazy na obrázky nebo text a tyto obrázky jsou umístěny v adresáři s multimédii, potom se zachovají v podobě vyskakovací oken i ve výsledném souboru EPUB.

Metadata

Zadejte vlastní metadata, kterými budou nahrazena výchozí metadata dokumentu. Tato textová pole mohou zůstat prázdná.

Identifikátor

Zadejte jedinečný identifikátor publikace.

Název

Zadejte název publikace.

Autor

Zadejte autora publikace.

Jazyk

Jazyk publikace (možné hodnoty podle norem RFC4646 a ISO 639).

Datum

Datum posledních změn publikace. Hodnotou této vlastnosti je datum odpovídající schématu XML dateTime, tj. v tvaru: CCYY-MM-DDThh:mm:ssZ. Výchozí hodnotu je datum a čas otevření dialogového okna pro export.

Podpořte nás!