Restartovat v nouzovém režimu

V nouzovém režimu je LibreOffice dočasně spuštěn s čistým uživatelským profilem a s vypnutou hardwarovou akcelerací. Jeho účelem je pomoci s opravou nefunkční instalace programu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Z hlavní nabídky:

Zvolte Nápověda - Restartovat v nouzovém režimu.

Z příkazového řádku

Spusťte LibreOffice z příkazového řádku s volbou --safe-mode


Co je možné v nouzovém režimu provádět?

Po spuštění v nouzovém režimu se zobrazí dialogové okno nabízející tři možnosti, jak obnovit uživatelský profil.

Pokračovat v nouzovém režimu

Při této možnosti budete moci pracovat v LibreOffice jako obvykle, použije se však dočasný uživatelský profil. To také znamená, že veškeré změny nastavení se provedou v tomto dočasném profilu a po restartování programu se ztratí.

Restartovat v běžném režimu

Volbou Restartovat v běžném režimu zrušíte všechny změny, ukončíte nouzový režim a spustíte LibreOffice znovu v běžném režimu. Tuto možnost použijte, pokud jste nouzový režim spustili omylem.

Použít změny a restartovat

Toto dialogové okno nabízí více možností, jak změnit uživatelský profil a napomoci tak tomu, aby LibreOffice opět fungoval. Jsou seřazeny shora od těch, které provádí menší zásahy, proto byste je měli zkoušet postupně jednu po druhé. Volbou této možnosti vybrané změny použijete.

Obnovit ze zálohy

LibreOffice uchovává zálohy předchozího nastavení a zapnutých rozšíření. Touto možnosti je vrátíte do předchozího stavu, a je proto vhodné ji použít, pokud byly problémy nejspíš způsobeny posledními změnami v nastavení nebo rozšířeních.

Nastavení

Můžete zakázat všechna rozšíření nainstalovaná uživatelem. Lze také zakázat hardwarovou akceleraci. Tuto možnost použijte, pokud program padá při spouštění nebo pokud narážíte na chyby ve zobrazení , to bývá často kvůli hardwarové akceleraci.

Rozšíření

Někdy nelze LibreOffice spustit kvůli zablokovanému nebo padajícímu rozšíření. Touto možností zakážete všechna rozšíření nainstalovaná uživatelem, sdílená i dodávaná s instalací. Při odinstalaci sdílených a dodávaných rozšíření je potřeba obezřetnost a je nutné k ní mít příslušná systémová práva.

Obnovit tovární nastavení

Jestliže všechno ostatní selže, můžete obnovit uživatelský profil na tovární nastavení. První možnost Obnovit nastavení a úpravy uživatelského rozhraní obnoví všechna nastavení a změny rozhraní, ale zachová například uživatelský slovník nebo šablony. Druhá možnost obnoví celý profil do stavu po první instalaci LibreOffice.

tip

Pokud použití nouzového režimu problém nevyřeší, klepněte na Rozšířené. Naleznete tam pokyny, jak postupovat dále.


tip

Chcete-li nahlásit problém se svým uživatelským profilem, klepnutím na Archivovat uživatelský profil vytvoříte soubor formátu ZIP, který můžete nahrát do systému na sledování chyb, kde poslouží vývojářům při hledání příčiny problému.


warning

Mějte na paměti, že nahraný profil může obsahovat citlivé informace jako osobní slovník, nastavení či nainstalovaná rozšíření.


Podpořte nás!