Vložit vnořenou tabulku

Vloží obsah schránky (včetně nativních tabulek nebo tabulek zkopírovaných z programu Calc či jiného sešitu) jako vnořené tabulky do prázdných buněk na pozici kurzoru.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Úpravy - Vložit jinak - Vložit jako vnořenou tabulku.

Klepnutím pravým tlačítkem nad cílovou buňkou tabulky otevřete místní nabídku a zvolte Vložit jinak - Vnořená tabulka.


note

Vložení tabulkových dat do tabulky Writeru přepíše stávající obsah buněk, pokud se kurzor nachází v prázdné buňce nebo na začátku prvního odstavce v buňce tabulky.


Podpořte nás!