Nastavit hlavní heslo

Zadejte hlavní heslo, které bude chránit přístup k uloženým heslům.

Některá hesla je možné ukládat dočasně nebo trvale do souboru chráněného hlavním heslem.

Pro přístup k souboru nebo službě chráněné heslem musíte zadat hlavní heslo. Hlavní heslo zadáváte jen jednou během sezení.

Měli byste používat pouze taková hesla, která jsou obtížně zjistitelná jinými lidmi nebo programy. Heslo by mělo splňovat následující požadavky:

Hlavní heslo

Zadejte hlavní heslo, které brání neoprávněnému přístupu k uloženým heslům.

Potvrdit hlavní heslo

Znovu zadejte hlavní heslo pro kontrolu.

Podpořte nás!