Heslo

Přiřadí heslo, které zabrání uživatelům provádět neoprávněné změny.

Měli byste používat pouze taková hesla, která jsou obtížně zjistitelná jinými lidmi nebo programy. Heslo by mělo splňovat následující požadavky:

Heslo pro otevření musí být zadáno, pokud má být dokument otevřen.

Heslo pro povolení musí být zadáno, pokud má být dokument upravován.

Heslo

Zadejte heslo. U hesla záleží na velikosti písmen.

Potvrdit

Zadejte heslo znovu.

Zrušení ochrany heslem

Heslo odstraníte tím, že dokument otevřete a poté uložíte bez hesla.

Podpořte nás!