Správce rozšíření

Ve správci rozšíření lze přidávat, odstraňovat, zakazovat, povolovat a aktualizovat rozšíření LibreOffice.

note

Z bezpečnostních důvodů je instalování a odstraňování rozšíření řízeno volbami v expertním nastavení a ve výchozím nastavení jsou tyto volby povoleny. Chcete-li instalování či odstraňování rozšíření zakázat, vyhledejte v expertním nastavení řetězec ExtensionManager a nastavte vlastnost DisableExtensionRemoval na true a/nebo DisableExtensionInstallation na true.


Pro přístup k tomuto příkazu...

Z hlavní nabídky:

Zvolte Nástroje - Rozšíření.

Z rozhraní s kartami:

V nabídce Rozšíření na kartě Rozšíření zvolte Rozšíření.

Pomocí klávesnice:

+ Alt + E


Příklady rozšíření LibreOffice:

 1. UNO komponenty (kompilované moduly)

 2. Konfigurační data (pro úpravu nabídek)

 3. Knihovny BASIC LibreOffice

 4. Knihovny dialogů LibreOffice

 5. Rozšíření (soubory *.oxt obsahující jedno nebo více rozšíření výše uvedených typů)

Rozsah rozšíření

Uživatelé s administrátorskými právy uvidí dialog, kde mohou zvolit instalovat rozšíření "pro všechny uživatele" nebo "pouze pro mě". Normální uživatelé bez těchto práv mohou instalovat, odstraňovat nebo měnit rozšíření pouze pro své vlastní použití.

 1. Uživatel s administrátorskými právy může instalovat rozšíření jako sdílené rozšíření, které je dostupné pro všechny uživatele. Po výběru rozšíření se otevře dialog s dotazem, zda se má instalace provést pro aktuálního uživatele, nebo pro všechny uživatele.

 2. Uživatel bez administrátorských práv může instalovat rozšíření pouze pro své vlastní použití. Takové rozšíření se nazývá uživatelské.

Instalace rozšíření

Rozšíření je dostupné jako soubor s příponou .oxt.

Řadu rozšíření lze nalézt na webu. Když ve správci rozšíření klepnete na odkaz "Další rozšíření získáte na webu", otevře se webový prohlížeč se stránkou https://extensions.libreoffice.org/.

Instalace uživatelského rozšíření

Proveďte jedno z následujícího:

 1. Poklepejte na soubor s příponou .oxt v systémovém prohlížeči souborů.

 2. Na webové stránce klepněte na hypertextový odkaz na soubor *.oxt (pokud daný webový prohlížeč může být nastaven tak, aby pro tento typ souboru spouštěl správce rozšíření).

 3. Zvolte Nástroje - Rozšíření a klepněte na Přidat.

Instalace sdíleného rozšíření v textovém režimu (pro administrátory)

 1. Jako administrátor otevřete terminál nebo shell.

 2. V instalaci přejděte do složky program.

 3. Zadejte následující příkaz, použijte cestu a název souboru rozšíření:

  unopkg add --shared cesta_k_souboru.oxt

Vyberte rozšíření, které chcete odstranit, povolit nebo zakázat. Pro některá rozšíření můžete také otevřít dialogové okno Možnosti.

Přidat

Klepnutím na Přidat rozšíření přidáte.

Otevře se souborový dialog, kde můžete vybrat rozšíření, které chcete přidat. Pro zkopírování a zaregistrování vybraného rozšíření klepněte na tlačítko Otevřít.

Rozšíření může zobrazit dialogové okno s licencí. Přečtěte si licenci. Pokud je text dlouhý, použijte tlačítko Další stránka. Klepnutím na Přijmout pokračujete v instalaci rozšíření.

Odstranit

Vyberte rozšíření, které chcete odstranit, a poté klepněte na Odstranit.

Povolit

Vyberte rozšíření, které chcete povolit, a poté klepněte na Povolit.

Zakázat

Vyberte rozšíření, které chcete zakázat, a poté klepněte na Zakázat.

Aktualizace

Pro kontrolu dostupnosti aktualizací všech nainstalovaných rozšíření klepněte na tlačítko Vyhledat aktualizace. Pokud chcete kontrolu provést pouze pro vybrané rozšíření, zvolte z místní nabídky vybraného rozšíření příkaz Aktualizovat. Otevře se dialogové okno Aktualizace rozšíření.

Možnosti

Vyberte nainstalované rozšíření a poté klepněte na tlačítko Možnosti.

Zobrazit rozšíření

Zobrazený seznam rozšíření je možné filtrovat podle rozsahu platnosti.

Dodávaná s LibreOffice

Tato rozšíření jsou instalována administrátorem systému pomocí instalačních balíků specifických pro daný operační systém. Tato rozšíření zde nelze instalovat, aktualizovat ani odstraňovat.

Nainstalovaná pro všechny uživatele

Filtruje rozšíření dostupná pro všechny uživatele tohoto počítače. Tato rozšíření lze aktualizovat nebo odstraňovat pouze s administrátorskými právy.

Nainstalovaná pro aktuálního uživatele

Filtruje rozšíření dostupná pouze pro aktuálně přihlášeného uživatele.

V místní nabídce rozšíření v okně Správce rozšíření se mohou objevit některé dodatečné příkazy, a to v závislosti na vybraném rozšíření. Je možné znovu ukázat text licence. Je možné vyřadit rozšíření z kontroly aktualizací, nebo naopak zařadit již vyřazené rozšíření.

Podpořte nás!