Použití lišty karet

Lišta karet je nový způsob, jak zobrazit ikony pro příkazy a umožnit je rychleji používat.

Ve výchozím nastavení jsou příkazy LibreOffice seskupeny v hierarchických nabídkách a na nástrojových lištách obsahujících ikony.

Na liště karet jsou ovládací prvky a ikony uspořádány jinak než jako soubor rovných řádků ikon: zobrazují se kontextové skupiny s příkazy a dalším obsahem.

Díky tomuto uspořádání lze k často používaným příkazům rychleji přistupovat; není nutné dlouze procházet nabídky nebo prohledávat ikony na nástrojových lištách.

Lišta karet se nachází v aplikacích Writer, Calc, Draw a Impres. Uživatelské rozhraní je k dispozici v podobě několika rozvržení. Chcete-li rozvržení změnit, zvolte Zobrazit - Uživatelské rozhraní a z podnabídky vyberte požadované rozvržení.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte v nabídce Zobrazit - Uživatelské rozhraní


Rozvržení uživatelského rozhraní

Položka Uživatelské rozhraní určuje, jaké prvky rozhraní jsou zobrazeny. Následující tři rozvržení lištu karet nepoužívají:

Jakmile uživatel zapne další nástrojové lišty, nastavení se uloží do jeho uživatelského profilu. Při návratu z režimu lišty karet se tak opět zobrazí všechny lišty, které byly předtím viditelné.

Dostupné režimy lišty karet

V režimu lišty karet se všechny nástrojové lišty a postranní lišta skryjí. Lišta karet je umístěna v horní části.

note

V režimu karet je ve výchozím nastavení skryta hlavní nabídka. Chcete-li ji zobrazit, klepněte na ikonu Hlavní nabídka vlevo nahoře.


note

Režimy Karty a Skupiny jsou k dispozici také v kompaktních variantách.


tip

Velikost ikon na liště karet lze změnit v seznamu - LibreOffice - Zobrazení - Velikost ikon - Lišta karet.


note

Lištu karet nelze přizpůsobit.


warning

Aktuálně (LibreOffice 7.1) je lišta karet implementována pro moduly Writer, Calc, Draw a Impress společně. Změny lišty karet v jednom modulu se projeví také na lištách v dalších modulech.


Podpořte nás!