Zvuk nebo video

Vloží do dokumentu zvukový nebo video soubor.

Pro přístup k tomuto příkazu...

From the tabbed interface:

Choose Insert - Media.

From toolbars:

Icon Media

Media / Audio or Video


Souborové dialogy - například Otevřít, Uložit jako - jsou k dispozici ve dvou podobách:

Z jedné podoby na druhou se přepnete pomocí - LibreOffice - Obecné.

Výběr složky

Vyberte požadovanou složku z rozbalovacího seznamu nebo zadejte její cestu. Psaní může usnadnit funkce automatického doplňování.

K serveru se připojíte prostřednictvím dialogového okna Souborové služby.
Rodičovskou složku pro zvolenou cestu vyberete pomocí ikony.

Podsložku přidáte do aktuální složky ikonou Vytvořit novou složku.

File name

Zadejte název souboru nebo cestu k souboru. Také je možné zadat URL

File type

Vyberte formát souboru pro ukládaný dokument. Zobrazí se pouze dokumenty vybraného typu. Typy souborů jsou popsány v části Informace o importních a exportních filtrech.

Chcete-li vložit do dokumentu video nebo zvuk

 1. Klepněte na místo, kam chcete soubor vložit.

 2. Zvolte Vložit - Multimédia - Zvuk nebo video. V aplikaci LibreOffice Impress zvolte Vložit - Zvuk nebo video.

 3. V dialogovém okně Otevřít soubor vyberte soubor, který chcete vložit.

  note

  Některé typy souborů vypsané v tomto dialogu nejsou podporovány na všemi operačními systémy.


 4. Zaškrtněte pole Odkaz, chcete-li na soubor odkazovat. Není-li zaškrtnuto, soubor médií bude vložen (nejsou podporovány všechny formáty souborů).

 5. Klepněte na Otevřít.

Případně můžete volbou Nástroje - Přehrávač médií otevřít přehrávač médií. V něm uvidíte náhled podporovaných souborů médií. Klepnutím na tlačítko Použít v okně přehrávače vložíte aktuální soubor médií do dokumentu.

Přehrávání filmového nebo zvukového souboru

 1. Klikněte v dokumentu na ikonu objektu s filmovým nebo zvukovým souborem.

  Pokud je ikona umístěna na pozadí, podržte při klepnutí klávesu .

  Zobrazí se nástrojová lišta Přehrávač médií.

 2. Na nástrojové liště Přehrávač médií klikněte na tlačítko Přehrát .

note

Pokud ukazujete prezentaci, vložený zvuk nebo video se na aktuálním snímku bude přehrávat automaticky, dokud neskončí nebo dokud neopustíte snímek.


Lištu Přehrávač médií je také možné použít k pozastavení, zastavení, zacyklení, případně k úpravě hlasitosti při přehrávání souboru. Aktuální pozici v souboru zobrazuje levý posuvník. Pravým posuvníkem je možné upravit hlasitost zvuku. U video souborů obsahuje lišta také seznam, ve kterém je možné zvolit měřítko pro přehrávání.

Podporované formáty multimédií

LibreOffice se spoléhá na podporu multimédií, která je nainstalována v operačním systému.

Podpořte nás!