Zvuk nebo video

Vloží do dokumentu zvukový nebo video soubor.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Vložit - Multimédia - Zvuk nebo video.

Zvolte Vložit - Zvuk nebo video.


Chcete-li vložit do dokumentu video nebo zvuk

 1. Klepněte na místo, kam chcete soubor vložit.

 2. Zvolte Vložit - Multimédia - Zvuk nebo video. V aplikaci LibreOffice Impress zvolte Vložit - Zvuk nebo video.

 3. V dialogovém okně Otevřít soubor vyberte soubor, který chcete vložit.

  Ikona poznámky

  Některé typy souborů vypsané v tomto dialogu nejsou podporovány na všemi operačními systémy.


 4. Zaškrtněte pole Odkaz, chcete-li na soubor odkazovat. Není-li zaškrtnuto, soubor médií bude vložen (nejsou podporovány všechny formáty souborů).

 5. Klepněte na Otevřít.

Případně můžete volbou Nástroje - Přehrávač médií otevřít přehrávač médií. V něm uvidíte náhled podporovaných souborů médií. Klepnutím na tlačítko Použít v okně přehrávače vložíte aktuální soubor médií do dokumentu.

Přehrávání filmového nebo zvukového souboru

 1. Klikněte v dokumentu na ikonu objektu s filmovým nebo zvukovým souborem.

  Pokud je ikona umístěna na pozadí, podržte při klepnutí klávesu Ctrl.

  Zobrazí se nástrojová lišta Přehrávač médií.

 2. Na nástrojové liště Přehrávač médií klikněte na tlačítko Přehrát .

Ikona poznámky

Pokud ukazujete prezentaci, vložený zvuk nebo video se na aktuálním snímku bude přehrávat automaticky, dokud neskončí nebo dokud neopustíte snímek.


Lištu Přehrávač médií je také možné použít k pozastavení, zastavení, zacyklení, případně k úpravě hlasitosti při přehrávání souboru. Aktuální pozici v souboru zobrazuje levý posuvník. Pravým posuvníkem je možné upravit hlasitost zvuku. U video souborů obsahuje lišta také seznam, ve kterém je možné zvolit měřítko pro přehrávání.

Podporované formáty multimédií

LibreOffice se spoléhá na podporu multimédií, která je nainstalována v operačním systému.

Podpořte nás!