Zvuk nebo video

Vloží do dokumentu zvukový nebo video soubor.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Vložit - Multimédia - Zvuk nebo video.

Zvolte Vložit - Zvuk nebo video.


Chcete-li vložit do dokumentu video nebo zvuk

 1. Klepněte na místo, kam chcete soubor vložit.

 2. Zvolte Vložit - Multimédia - Zvuk nebo video. V aplikaci LibreOffice Impress zvolte Vložit - Zvuk nebo video.

 3. V dialogovém okně Otevřít soubor vyberte soubor, který chcete vložit.

  Ikona poznámky

  Některé typy souborů vypsané v tomto dialogu nejsou podporovány na všemi operačními systémy.


 4. Zaškrtněte pole Odkaz, chcete-li na soubor odkazovat. Není-li zaškrtnuto, soubor médií bude vložen (nejsou podporovány všechny formáty souborů).

 5. Klepněte na Otevřít.

Případně můžete volbou Nástroje - Přehrávač médií otevřít přehrávač médií. V něm uvidíte náhled podporovaných souborů médií. Klepnutím na tlačítko Použít v okně přehrávače vložíte aktuální soubor médií do dokumentu.

Přehrávání filmového nebo zvukového souboru

 1. Klikněte v dokumentu na ikonu objektu s filmovým nebo zvukovým souborem.

  Pokud je ikona umístěna na pozadí, podržte při klepnutí klávesu .

  Zobrazí se nástrojová lišta Přehrávač médií.

 2. Na nástrojové liště Přehrávač médií klikněte na tlačítko Přehrát .

Ikona poznámky

Pokud ukazujete prezentaci, vložený zvuk nebo video se na aktuálním snímku bude přehrávat automaticky, dokud neskončí nebo dokud neopustíte snímek.


Lištu Přehrávač médií je také možné použít k pozastavení, zastavení, zacyklení, případně k úpravě hlasitosti při přehrávání souboru. Aktuální pozici v souboru zobrazuje levý posuvník. Pravým posuvníkem je možné upravit hlasitost zvuku. U video souborů obsahuje lišta také seznam, ve kterém je možné zvolit měřítko pro přehrávání.

Podporované formáty multimédií

LibreOffice se spoléhá na podporu multimédií, která je nainstalována v operačním systému.

Podpořte nás!