Postranní lišta

Postranní lišta je svislý prvek grafického uživatelského rozhraní, který nabízí vlastnosti zobrazené podle kontextu, správu stylů, navigaci dokumentem, galerii multimédií a další funkce.

Postranní lišta je ukotvena na pravé nebo levé straně oblasti se zobrazeným dokumentem a obsahuje lištu karet s tlačítky, které po klepnutí zobrazí různé karty.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Z hlavní nabídky:

Zvolte Zobrazit - Postranní lišta.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Zobrazit - Postranní lišta.

V nabídce Zobrazit na kartě Zobrazit zvolte Postranní lišta.

Z nástrojových lišt:

Ikona Postranní lišta

Postranní lišta

Pomocí klávesnice:

+ F5


Podpořte nás!