Najít

Přepne viditelnost nástrojové lišty Najít, která slouží k vyhledávání textu nebo navigaci mezi prvky dokumentu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Z hlavní nabídky:

Zvolte Úpravy - Najít.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Domů - Najít.

Z nástrojových lišt:

Ikona Najít

Najít

Pomocí klávesnice:

+ F


Podpořte nás!