Přehrávač médií

Otevře okno s Přehrávačem médií, který umožní náhled na soubory zvuku a videa a jejich vložení do aktuálního dokumentu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Nástroje - Přehrávač médií.


Přehrávač médií podporuje mnoho formátů médií. Je možné také multimediální soubory vkládat do vašeho dokumentu.

Otevřít

Otevře video nebo zvukový soubor, který chcete zobrazit.

Použít

Vloží do dokumentu vybraný film nebo zvuk jako multimediální objekt.

Přehrát

Přehraje aktuální soubor.

Pozastavit

Pozastaví nebo obnoví přehrávání aktuálního souboru.

Zastavit

Zastaví přehrávání aktuálního souboru.

Opakovat

Přehrává soubor opakovaně.

Ztlumit

Vypne nebo zapne zvuk.

Posuvník hlasitosti

Upravuje hlasitost.

Zobrazit

Upravuje velikost okna.

Posuvník pozice

Umožňuje přesun na jinou pozici v souboru.

Podpořte nás!