Komprimovat obrázek

Zkomprimuje vybraný obrázek, čímž zmenší jeho datovou velikost, a změní velikost obrázku v dokumentu.

Komprese obrázků je typ komprese dat používané pro digitální obrázky. Jejím účelem je zmenšit ukládanou velikost nebo dobu přenosu. Aby obrázek zůstal informačně hodnotný, využívá komprese statistických vlastností dat obrázku a toho, jak funguje zrakové vnímání.

Komprese obrázku může být bezztrátová, nebo ztrátová. Bezztrátová komprese umožňuje obrázek dokonale sestavit z komprimovaných dat. Naproti tomu je při ztrátové kompresi možné rekonstruovat pouze přibližnou podobu původního obrázku, tudíž s určitou ztrátou kvality, avšak obvykle s vyšším stupněm komprese (a tedy s menší velikostí souboru).

Pro přístup k tomuto příkazu...

Vyberte obrázek a zvolte Formát - Obrázek - Komprimovat

Vyberte obrázek, otevřete místní nabídku a zvolte Komprimovat.


Dialogové okno Komprimovat obrázek

Komprese

Kvalita JPEG

Posuvníkem nastavte úroveň kvality komprese JPEG od 0 do 100. Hodnota 100 znamená zachování kvality a výsledkem hodnoty 0 může být velmi špatný obrázek. Výchozí hodnota 90 vede k dobrým výsledkům a významnému zmenšení datové velikosti obrázku.

Ikona poznámky

Hodnoty komprese nejsou standardizovány a v různém softwaru pro zpracování obrázků JPEG mohou vést k jiným výsledkům.


Komprese PNG

Protože komprese PNG je bezztrátová, hlavní důvod, proč použít míru komprese menší než 9, je potřeba zmenšit velikost dokumentu při ukládání na pomalých počítačích. Kvalita komprese nezávisí na zvolené míře.

Rozlišení

Zmenšit rozlišení obrázku

Zaškrtnutím změníte rozměry komprimovaného obrázku.

Šířka, výška

Nastavte rolovacím tlačítkem novou šířku a výšku komprimovaného obrázku.

Rozlišení

Vyberte hustotu pixelů (bodů na palec - DPI) obrázku ze seznamu.

Interpolace

Vyberte algoritmus pro výpočet interpolovaných pixelů.

Informace o obrázku

Vypočítat novou velikost

Klepnutím vypočtete datovou velikost obrázku pro nastavení zadané v tomto dialogovém okně.

Podpořte nás!