Vodítka

Nastavuje možnosti pro zobrazení vodítek.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Zobrazit - Vodítka (Impress nebo Draw).


Zobrazit vodítka

Zobrazí nebo skryje vodítka, která je možné použít pro zarovnání objektů na stránce.

Vodítka do popředí

Zobrazuje vodítka na před objekty.

Přichytávat do mřížky

Určuje, zda se mají rámce, objekty kresby a ovládací prvky přesouvat jen mezi body mřížky. Chcete-li změnit stav mřížky jen pro aktuální akci, podržte při přetažení objektu klávesu .

Ikonka

Zachytit na mřížku

Přichytit k vodítkům

Po uvolnění tlačítka myši se okraj přetahovaného objektu přichytí k nejbližšímu vodítku.

Ikona

Přichytit k vodítkům

Přichytit k ohraničení objektu

Určuje, zda se okraj grafického objektu zarovná k okraji nejbližšího grafického objektu.

Ikona Přichytit k ohraničení objektu

Přichytit k ohraničení objektu

Přichytit k bodům objektu

Určuje, zda se okraj grafického objektu zarovná k bodům nejbližšího grafického objektu.

Ikona Přichytit k bodům objektu

Přichytit k bodům objektu

Zachytit na okraje stránky

Určuje, zda se okraj grafického objektu přichytí k nejbližšímu okraji stránky.

Ikona Přichytit k okrajům stránky

Zachytit na okraje stránky

Podpořte nás!