Vodítka

Nastavuje možnosti pro zobrazení vodítek.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Zobrazit - Vodítka (Impress nebo Draw).


Zobrazit vodítka

Zobrazí nebo skryje vodítka, která je možné použít pro zarovnání objektů na stránce.

Vodítka do popředí

Zobrazuje vodítka na před objekty.

Přichytit k mřízce

Určuje, zda se mají rámce, objekty kresby a ovládací prvky přesouvat jen mezi body mřížky. Chcete-li změnit stav mřížky jen pro aktuální akci, podržte při přetažení objektu klávesu .

Icon Snap to Grid

Snap to Grid

Přichytit k vodítkům

Po uvolnění tlačítka myši se okraj přetahovaného objektu přichytí k nejbližšímu vodítku.

Ikona

Přichytit k vodítkům

Přichytit k ohraničení objektu

Určuje, zda se okraj grafického objektu zarovná k okraji nejbližšího grafického objektu.

Ikona Přichytit k ohraničení objektu

Přichytit k ohraničení objektu

Přichytit k bodům objektu

Určuje, zda se okraj grafického objektu zarovná k bodům nejbližšího grafického objektu.

Ikona Přichytit k bodům objektu

Přichytit k bodům objektu

Zachytit na okraje stránky

Určuje, zda se okraj grafického objektu přichytí k nejbližšímu okraji stránky.

Ikona Přichytit k okrajům stránky

Zachytit na okraje stránky

Podpořte nás!