Vodítka

Nastavuje možnosti pro zobrazení vodítek.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Zobrazit - Vodítka (Impress nebo Draw).


Zobrazit vodítka

Zobrazí nebo skryje vodítka, která je možné použít pro zarovnání objektů na stránce.

Přichytit k vodítkům

Automaticky zarovnaná objekty ke svislým a vodorovným vodítkům. K potlačení této vlastnosti podržte při přetahování objektu klávesu .

Vodítka do popředí

Zobrazí vodítka před objekty na snímku nebo stránce.

Podpořte nás!